Välkommen till SE*Inova´s uppfödning av Neva Masquerade katter

Inas med sina kullsyskon


Inas i mitten med sina syskon ca 9 veckor gamla

 

Här tre av sina syskon

 

 Här alla fem syskonen

 

Mamma Ophelia t.h med ena av kattungarna

Inas (i mitten) med sina syskon, 6 veckor gamla  Foto: Airi Andersson

Här är dom i samma ålder Inas t.v Foto: Airi Andersson

Inas (i mitten) 7 veckor  Foto: Airi Andersson

 

Tiden går fort här är dom 11 veckor och skall snart flytta till nya hem  Foto: Airi Andersson


Har du några frågor, kontakta mig gärna