Välkommen till SE*Inova´s uppfödning av Neva Masquerade katter

Bilder år 2017


Bilder tagna sommaren 2017. Mina katter S*Solsibs Ghalia Aslanova, kallas Nova är drygt 1 år och S*Solsibs Inas Viktorova 7 mån på hösten 2017.