Välkommen till SE*Inova´s uppfödning av Neva Masquerade katter

InasNova front

Mina katter Inas t.v (ca 4 månader) och Nova (ca 14 månader)

C-kullen född 14 juni 2021


Bilden tagen när kattungarna är 6 veckor.